פריצת דרך טכנולוגית ייחודית לברנפון שמצליחה לחקות באופן הקרוב ביותר את תפקוד האוזן הטבעית.

הגברה במידת הצורך לכל תדר ותדר כפיצוי על אובדן השמיעה של המטופל זהו האתגר האמיתי!!

עד כה, אף טכנולוגיה לא הצליחה להחליף את האוזן הטבעית.

טכנולוגיית ה- ChannelFree הינה טכנולוגיה ייחודית ובלעדית, פטנט של חברת ברנפון, שמצליחה לחקות באופן הקרוב ביותר את תפקוד האוזן הטבעית.

מהי טכנולוגיית ה- ChannelFree?

טכנולוגיה זו מגבירה את גל הקול באופן שלם ללא חלוקה לערוצים (גל הקול המקורי לא נשבר לחלקים ומוגבר בנפרד).

ומה זה אומר בעצם?

השגת האלמנט החשוב ביותר למטופל עם ירידה בשמיעה, לשמוע ולהבין את הדיבור!

הבה נבחן את מאפייני הדיבור:

הדיבור מורכב ממילים, הברות, תנועות ועיצורים. משך העיצור הוא הקצר ביותר ולכן העוצמה בה נאמר משפיעה באופן מהותי על הבנת הדיבור.

אצל אנשים הסובלים מירידה בשמיעה, עיצורים בעוצמה נמוכה נבלעים במשפט, וכתוצאה מכך המטופל שומע חלקים לא ברורים של המשפט.

מכשירי שמיעה מתקדמים מספקים עוצמה חזקה יותר לצלילים חלשים ועוצמה פחותה יותר לצלילים חזקים יותר(הגברה בדחיסה).

קוכליאה (השבלול), במצב תקין, מספקת דחיסה טבעית ומהירה מאוד. מכשיר השמיעה אמור לחקות

את הדחיסה ובכך לפצות בדחיסה דומה במצב של ירידת שמיעה.

הטכנולוגיות הערוציות הנמצאות כיום בשוק, מסוגלות לדגום הברות בלבד. ולכן, עיצורים קטנים לא נכללים ולא מודגשים, מה שגורם לקושי בהבנת הדיבור.

לעומת זאת, טכנולוגיית ה- ChannelFree של ברנפון הינה הטכנולוגיה היחידה כיום שמסוגלת לדגום עיצורים ולדחוסם במהירות הקרובה לקוכליאה תקינה ( 20000 דגימות בשנייה). המשמעות היא, שהדגימות המהירות מסייעות לדגום עיצורים (היחידה הקטנה ביותר במילה), ולהגבירם, גם אם הם זניחים או חלשים מבחינת עוצמה וזמן.

עוד הבדל משמעותי בין הטכנולוגיה הערוצית לבין טכנולוגיית ה- ChannelFree הוא ה- “Stair Step Effect” ("אפקט המדרגות”), כאשר יש הגברה בכל ערוץ וערוץ בטכנלוגיית הערוצים נוצרת מעיין מדרגה בגלל הניגודיות בהגברה.

לעומת זאת בטכנולוגיית ה- ChannelFree ההגברה אומדת ערכי ביניים ומגבירה את הקול באופן חלק ומושלם.