משהב”ט

זכאות למכשירי שמיעה

 

במסגרת ההסדר מול אגף השיקום זכאים נכי משרד הביטחון למכשירי שמיעה אחת ל- 4 שנים.

על המטופל להגיע למכוני השמיעה שבהסדר עם בדיקת שמיעה וטופס המלצה ממכון השמיעה בו בוצעה הבדיקה.

מכון השמיעה ימלא את המלצתו בטופס. על המטופל לחזור למשרד הבטחון ולהמציא התחייבות לפי ההמלצה.

עם קבלת התחייבות ממשרד הבטחון הלקוח יגיע לקבלת המכשירים לתקופת ניסיון של 30 יום.