מדנט מכשירי שמיעה הינה ספק שבהסדר לרכישת מכשירי שמיעה למבוטחי קופת חולים מכבי

זכאות למכשיר שמיעה

לקוחות מכבי מעל גיל 18 הסובלים מירידה בשמיעה זכאים לקבל מכשיר שמיעה במסגרת סל הבריאות.

הזכאות הינה למכשיר שמיעה לכל אוזן אחת לשלוש שנים וחצי. על פי סל הבריאות, ההשתתפות של קופ"ח כללית ברכישת המכשיר היא בסכום של כ- 3,000 שקלים לכל אוזן. סכום ההשתתפות עשוי להשתנות מעת לעת.

מימוש הזכאות

לקוח המעוניין לממש זכאותו צריך ראשית לפנות לרופא אף־אוזן־גרון לקבלת הפניה לבדיקת שמיעה והמלצה למכשירי שמיעה. בשלב הבא יקבע הלקוח תור לבדיקת שמיעה באחד ממכוני השמיעה המורשים של הקופה לצורך התאמת מכשירי שמיעה.

לקוח שיש ברשותו מכשיר שמיעה שנרכש בעבר במסגרת מכבי, יוכל לבצע את בדיקת השמיעה בכל מכוני השמיעה אשר עובדים עם קופ"ח מכבי. 

התאמה ורכישה של מכשיר שמיעה

טרם הגעת הלקוח למכון שמיעה מורשה של קופת חולים מכבי, עליו להיערך עם המסמכים הבאים:

כרטיס חבר
הפניית רופא אף אוזן גרון לשיקום שמיעה
תוצאות בדיקת השמיעה 

בפני הלקוח עומדת האפשרות לבחור כל מכשיר מרשימת המכשירים שבהסכם, 

לכל לקוח זכות לתקופת ניסיון של מינימום 30 ועד 60 יום כנגד השארת צ'ק ביטחון בגובה ההשתתפות העצמית. 

בתום תקופת הניסיון יחתום הלקוח על טופס שביעות רצון המאשר שהוא מעוניין במכשיר וישלם את ההשתתפות העצמית.

אם הלקוח לא מעוניין במכשיר, יש להחזיר את המכשיר למכון. צ'ק הביטחון יוחזר למבוטח במלואו.

לשירותך: 073-219-0567